Đặt hàng

iPhone 14 Pro Max 256gb 99%

iPhone 14 Pro Max 256gb 99%

24.500.000

Tình trạng: Hàng Like New

Dung lượng: 256GB

Thông tin khách hàng

  HD Sài Gòn

  Chọn số tháng trả góp
  Giá sản phẩm 24.500.000
  Giá mua trả góp 24.500.000
  Trả trước
  Lãi suất 0 %
  Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
  - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
  Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 3.360.986
  Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
  Bảo hiểm 82.320 ₫ / tháng
  Số tiền phải trả 4.900.000

  Đặt hàng

  iPhone 14 Pro Max 128gb 99%

  iPhone 14 Pro Max 128gb 99%

  21.900.000

  Tình trạng: Hàng Like New

  Dung lượng: 128GB

  Thông tin khách hàng

   HD Sài Gòn

   Chọn số tháng trả góp
   Giá sản phẩm 21.900.000
   Giá mua trả góp 21.900.000
   Trả trước
   Lãi suất 0 %
   Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
   - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
   Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 3.005.584
   Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
   Bảo hiểm 73.584 ₫ / tháng
   Số tiền phải trả 4.380.000

   Đặt hàng

   iPhone 14 Pro 256gb 99%

   iPhone 14 Pro 256gb 99%

   19.900.000

   Tình trạng: Hàng Like New

   Dung lượng: 256GB

   Thông tin khách hàng

    HD Sài Gòn

    Chọn số tháng trả góp
    Giá sản phẩm 19.900.000
    Giá mua trả góp 19.900.000
    Trả trước
    Lãi suất 0 %
    Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
    - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
    Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 2.732.197
    Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
    Bảo hiểm 66.864 ₫ / tháng
    Số tiền phải trả 3.980.000

    Đặt hàng

    iPhone 14 Pro 128gb 99%

    iPhone 14 Pro 128gb 99%

    18.900.000

    Tình trạng: Hàng Like New

    Dung lượng: 128GB

    Thông tin khách hàng

     HD Sài Gòn

     Chọn số tháng trả góp
     Giá sản phẩm 18.900.000
     Giá mua trả góp 18.900.000
     Trả trước
     Lãi suất 0 %
     Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
     - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
     Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 2.595.504
     Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
     Bảo hiểm 63.504 ₫ / tháng
     Số tiền phải trả 3.780.000

     Đặt hàng

     iPhone 14 Plus 128gb 99%

     iPhone 14 Plus 128gb 99%

     15.500.000

     Tình trạng: Hàng Like New

     Dung lượng: 128GB

     Thông tin khách hàng

      HD Sài Gòn

      Chọn số tháng trả góp
      Giá sản phẩm 15.500.000
      Giá mua trả góp 15.500.000
      Trả trước
      Lãi suất 0 %
      Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
      - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
      Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 2.130.746
      Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
      Bảo hiểm 52.080 ₫ / tháng
      Số tiền phải trả 3.100.000

      Đặt hàng

      iPhone 14 Plus 256gb 99%

      iPhone 14 Plus 256gb 99%

      16.900.000

      Tình trạng: Hàng Like New

      Dung lượng: 256GB

      Thông tin khách hàng

       HD Sài Gòn

       Chọn số tháng trả góp
       Giá sản phẩm 16.900.000
       Giá mua trả góp 16.900.000
       Trả trước
       Lãi suất 0 %
       Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
       - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
       Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 2.322.117
       Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
       Bảo hiểm 56.784 ₫ / tháng
       Số tiền phải trả 3.380.000

       Đặt hàng

       iPhone 14 256gb 99%

       iPhone 14 256gb 99%

       15.500.000

       Tình trạng: Hàng Like New

       Dung lượng: 256GB

       Thông tin khách hàng

        HD Sài Gòn

        Chọn số tháng trả góp
        Giá sản phẩm 15.500.000
        Giá mua trả góp 15.500.000
        Trả trước
        Lãi suất 0 %
        Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
        - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
        Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 2.130.746
        Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
        Bảo hiểm 52.080 ₫ / tháng
        Số tiền phải trả 3.100.000

        Đặt hàng

        iPhone 14 128gb 99%

        iPhone 14 128gb 99%

        13.900.000

        Tình trạng: Hàng Like New

        Dung lượng: 128GB

        Thông tin khách hàng

         HD Sài Gòn

         Chọn số tháng trả góp
         Giá sản phẩm 13.900.000
         Giá mua trả góp 13.900.000
         Trả trước
         Lãi suất 0 %
         Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
         - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
         Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 1.912.037
         Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
         Bảo hiểm 46.704 ₫ / tháng
         Số tiền phải trả 2.780.000

         Đặt hàng

         iPhone 13 Pro Max 256gb Chính Hãng 99%

         iPhone 13 Pro Max 256gb Chính Hãng 99%

         17.900.000

         Tình trạng: Hàng Like New

         Dung lượng: 256GB

         Thông tin khách hàng

          HD Sài Gòn

          Chọn số tháng trả góp
          Giá sản phẩm 17.900.000
          Giá mua trả góp 17.900.000
          Trả trước
          Lãi suất 0 %
          Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
          - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
          Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 2.458.810
          Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
          Bảo hiểm 60.144 ₫ / tháng
          Số tiền phải trả 3.580.000

          Đặt hàng

          iPhone 13 Pro Max 128gb Chính Hãng 99%

          iPhone 13 Pro Max 128gb Chính Hãng 99%

          16.900.000

          Tình trạng: Hàng Like New

          Dung lượng: 128GB

          Thông tin khách hàng

           HD Sài Gòn

           Chọn số tháng trả góp
           Giá sản phẩm 16.900.000
           Giá mua trả góp 16.900.000
           Trả trước
           Lãi suất 0 %
           Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
           - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
           Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 2.322.117
           Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
           Bảo hiểm 56.784 ₫ / tháng
           Số tiền phải trả 3.380.000

           Đặt hàng

           iPhone 13 Pro 256gb Chính Hãng 99%

           iPhone 13 Pro 256gb Chính Hãng 99%

           14.900.000

           Tình trạng: Hàng Like New

           Dung lượng: 256GB

           Thông tin khách hàng

            HD Sài Gòn

            Chọn số tháng trả góp
            Giá sản phẩm 14.900.000
            Giá mua trả góp 14.900.000
            Trả trước
            Lãi suất 0 %
            Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
            - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
            Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 2.048.730
            Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
            Bảo hiểm 50.064 ₫ / tháng
            Số tiền phải trả 2.980.000

            Đặt hàng

            iPhone 13 Pro 128gb Chính Hãng 99%

            iPhone 13 Pro 128gb Chính Hãng 99%

            13.900.000

            Tình trạng: Hàng Like New

            Dung lượng: 128GB

            Thông tin khách hàng

             HD Sài Gòn

             Chọn số tháng trả góp
             Giá sản phẩm 13.900.000
             Giá mua trả góp 13.900.000
             Trả trước
             Lãi suất 0 %
             Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
             - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
             Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 1.912.037
             Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
             Bảo hiểm 46.704 ₫ / tháng
             Số tiền phải trả 2.780.000

             Đặt hàng

             iPhone 13 256gb Chính Hãng 99%

             iPhone 13 256gb Chính Hãng 99%

             12.900.000

             Tình trạng: Hàng Like New

             Dung lượng: 256GB

             Thông tin khách hàng

              HD Sài Gòn

              Chọn số tháng trả góp
              Giá sản phẩm 12.900.000
              Giá mua trả góp 12.900.000
              Trả trước
              Lãi suất 0 %
              Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
              - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
              Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 1.775.344
              Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
              Bảo hiểm 43.344 ₫ / tháng
              Số tiền phải trả 2.580.000

              Đặt hàng

              iPhone 13 128gb Chính Hãng 99%

              iPhone 13 128gb Chính Hãng 99%

              11.900.000

              Tình trạng: Hàng Like New

              Dung lượng: 128GB

              Thông tin khách hàng

               HD Sài Gòn

               Chọn số tháng trả góp
               Giá sản phẩm 11.900.000
               Giá mua trả góp 11.900.000
               Trả trước
               Lãi suất 0 %
               Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
               - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
               Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 1.638.650
               Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
               Bảo hiểm 39.984 ₫ / tháng
               Số tiền phải trả 2.380.000

               Đặt hàng

               iPhone 12 Pro Max 128GB Chính Hãng 99%

               iPhone 12 Pro Max 128GB Chính Hãng 99%

               13.500.000

               Tình trạng: Máy 99 keng

               Dung lượng: 128GB

               Thông tin khách hàng

                HD Sài Gòn

                Chọn số tháng trả góp
                Giá sản phẩm 13.500.000
                Giá mua trả góp 13.500.000
                Trả trước
                Lãi suất 0 %
                Giấy tờ cần có - Khoản vay rơi vào 2tr-15tr là hiện CMND + Bằng lái - CMND + Hộ khẩu.
                - Khoản vay rơi vào 15tr-25tr là hiện CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện - CMND + Bằng lái + Bảo hiểm y tế công ty.
                Góp mỗi tháng ( Gốc + lãi ) 1.857.360
                Phí thu hộ 12.000 ₫ / tháng
                Bảo hiểm 45.360 ₫ / tháng
                Số tiền phải trả 2.700.000