Thị trường

iPhone 12 chuẩn bị được sản xuất hàng loạt

iPhone 12 chuẩn bị được sản xuất hàng loạt

10-09-2020 11:54:53

Apple sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone 12 với quy mô giới hạn vào cuối tháng này và đầu tháng 10. Trong số bốn thiết bị 5G mà Apple dự kiến ​​sẽ ra mắt trong năm nay, việc sản xuất được cho là sẽ bắt đầu với mẫu OLED 6,1 inch giá cả […]

  • iPhone 12 chuẩn bị được sản xuất hàng loạt

    iPhone 12 chuẩn bị được sản xuất hàng loạt

    10-09-2020 11:54:53

    Apple sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone 12 với quy mô giới hạn vào cuối tháng này và đầu tháng 10. Trong số bốn thiết bị 5G mà Apple dự kiến ​​sẽ ra mắt trong năm nay, việc sản xuất được cho là sẽ bắt đầu với mẫu OLED 6,1 inch giá cả […]